Results Coaching System je súčasťou celosvetovej poradenskej siete NeuroLeadership Group zameranej na rozvoj ľudskej výkonnosti. 

 

NeuroLeadership je odbor, ktorý prepája poznatky neurovedy s oblasťami rozvoja leadershipu, managerskych tréningov, change managementu, poradenstva a koučingu.

NeuroLeadership skúma, ako procesy v ľudskom mozgu ovplyvňujú správanie na pracovisku. Študuje leadership a management z pohľadu toho, čo sa deje v mozgu.

Moderní manageri a leadri sú z podstaty racionálni ľudia. NeuroLeadership im poskytuje racionálne vedecké poznatky k vysvetleniu mnoho vecí, ktorým na pracovisku, ale i v bežnom živote dodnes nie je venovaná dostatočná pozornosť.

NeuroLeadership sa zameriava na to, ako jednotlivci v sociálnom prostredí:

prijímajú rozhodnutia a riešia problémy,

zvládajú svoje emócie,

spolupracujú s druhými a ovplyvňujú ich,

napomáhajú zmene.

 

Z pohľadu leadershipu sa NeuroLeadership zaoberá takými kľúčovými prvkami ako 

sebauvedomenie

zrod nápadov a myšlienok („Aha“ momentov)

angažovanosť, motivácia

dôvera, spätná väzba

tímy a ich dynamika

uvedomovanie si a porozumenie druhým

rozhodovanie, ovplyvňovanie druhých