Ideálny život

 

Čo to vôbec je ideálny život?

 

Ideálny život je taký, ktorý rešpektuje Tvoje silné a slabé stránky, v ktorom môžeš byť taký aký si, kde sú naplnené Tvoje potreby a si šťastný a spokojný!

 

Poďme sa pozrieť ako by vyzeral Tvoj život, keby si si ho mohol sám zostaviť.

Predstav si aký by mohol byť Tvoj  život za 2-3 roky, ak:

·         by Ťa v nasledujúcich mesiacoch postretlo skutočné sťastie

o    čo by bolo to šťastie a čo by sa v Tvojom živote zmenilo?

·         by sa ti podarilo všetko to, do čoho by si sa pustil

·         by sa v Tvojom živote všetko správne vyvíjalo

·         by sa všetky Tvoje problémy, konflikty a ťažkosti ako zázrakom vyriešili

·         by Ťa všetci ľudia, ktorí sú pre Teba dôležití, na 100% podporovali

·         by si mal odvahu žiť podľa svojej predstavy o ideálnom živote pre Teba

Rob si poznámky k tejto téme a snívaj o svojom ideálnom živote každý deň po dobu 30 dní (*experiment). Nemusíš podniknúť konkrétne kroky, len snívaj a zapisuj.

 

Podel sa tu s ostatnými o svoje pocity po tomto období.

 

*EXPERIMENT

Účastníci experimentu (prevedený psychologičkou Sonjou Lubinskou) reportovali, že sa cítili po tomto období šťastnejsí, živší, optimistickejší a prevzali viac zodpovednosti za svoj život. Tento efekt zotrval u niektorých účastníkov až 6 mesiacov po experimente.

 

Ďalší krok:

 

Keď si si zodpovedal na otázky o ideálnom živote a už máš akú takú predstavu, ako by to mohlo byť, poď sa pozrieť na svoj ideál zblízka. Vezmi si postupne jednotlivé oblasti svojho života a “kresli” si svoju víziu. Kto je vizuálny typ, pokojne si môže pomôcť aj obrázkami (najlepšie vystihujú naše emócie). Sprav si napríklad koláž z nich.

 

Pár príkladov otázok na Tvoj ideálny domov (podobne sa môžeš pýtať na prácu, vzťahy, voľný čas etc.):

 ako vyzerá môj domov v ideálnom živote?

o    v akej krajine

o    v akej oblasti, v akom meste

o    a čo presne ho robí ideálnym miestom

o    čo sa nachádza v mojom okolí

 ako presne žijem?

o    v dome, či v byte?

o    aký dom/byt to je

o    poschodie, terasa, bazén, záhrada

o    ako vyzerá zariadenie domu/bytu

 s kým bývam?

o    rodina, priatelia

o    moji susedia a vzťah s nimi

 čo konkrétne robí môj domov ideálnym?

 čo je najkrajšie na mojom domove?

 ako sa cítim keď prídem domov?

....

 

 

Smelo takto pokračuj s ďalšími oblasťami života...

 

Nakoľko sa zhoduje Tvoja predstava ideálneho života so životom, ktorý žiješ dnes?

Čo môžeš urobiť pre to, aby si sa k nemu priblížil?