Čo potrebuješ

 

ČO POTREBUJEM, ABY SOM BOL ŠŤASTNÝ A SPOKOJNÝ?

 

My ľudia, často zamieňame naše ciele s potrebami, ktoré máme za týmito cieľmi.

Stanovujeme si ciele, ako napr. nový job, nové auto, svadba apod., od ktorých si podvedome niečo sľubujeme. Uznanie, istotu, lásku, spolupatričnosť, úspech, obdiv…..Pravda je však taká, že mnohé z našich cieľov nám nevedia tieto potreby naplniť a nakoniec sme z toho len sklamaní.

Sú ľudia, ktorí sa celý život naháňajú za peniazmi, ale nie sú tak šťastnejší. Iní si nájdu vždy ten istý typ partnera, napriek tomu, že ich nevie urobiť šťastnými a spokojnými.

 

To čo chceme, nie je vždy to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní a spokojní.

 

Ľudské potreby sú čisto individuálna záležitosť každého človeka. Kým pre jedného je dôležitý status a rešpekt, iný potrebuje istotu a uznanie, ďalší túži po pokoji a slobode. Každý človek je iný a má iné potreby. 

Poďme sa pozrieť, čo sú teda naše skutočné potreby.

 

1,Zamyslite sa, čo cítite, že práve potrebujete (viac spoločnosti, priateľov, úspech, viac kľudu, slobody..)

2,Pozrite sa do vašich zápiskov z predchádzajúcich cvičení. (Čo viac nechcem a čo chcem namiesto toho. Hľadajte potreby za vašim želaním: Čo si od toho sľubujem? Prečo to chcem? Ako mi to zmení život?)

3,Pýtajte sa:

·         Čo potrebujem, aby som sa cítil lepšie

·         Čo potrebujem, aby som bol spokojný

·         Čo mi robí dobre?

·         Čo mi práve chýba v živote?

·         Po čom túžim?

·         Ktoré moje potreby sú práve nenaplnené?

4, Inšpirujte sa zoznamom možných potrieb na konci tohto článku a vyberte tie, ktoré vás najviac oslovujú

 

Premýšľajte a nabudúce sa pozrieme čo s tým ďalej.

 

 

ZOZNAM POTRIEB

rozmanitosť

potvrdenie

byť braný vážne

uvoľnenosť

aktivita

pohyb

oslavovať

spoločenstvo

byť akceptovaný

vzťah

flexibilita

presnosť

byť sám

disciplína

sloboda

vychutnávať

uznanie

efektivita

voľný čas

byť videný

pozornosť

čestnosť

radosť

možnosť realizácie

spravodlivosť

samostatnosť

radosť robiť

zdravie

vyrovnanosť

jednoduchosť

priateľskosť

svedomitosť

odpočinok

vplyv

priateľstvo

rovnosť

autentickosť

súcit

mier

dobrosrdečnosť

autonómnosť

rozvoj

celistvosť

harmónia

zmysel

uvoľnenie

pohostinnosť

uzdravenie

nadšenie

skúsenosť

dávať

výzva

pohodlnosť

úspech

útulnosť

pomoc druhým

odolnosť

výsledky

vzájomnosť

nádej

dojatie

zotavenie

byť počutý

humor

individuálnosť

informovanosť

vnútorný mier

inšpirácia

intenzita

jasnosť

komunikácia

integruta

kompetencia

nekonfliktnosť

zhoda

kontakt

koncentrácia

spolupráca

korektnosť

sila

kreativita

kultúra

smiech

radosť zo života

vášeň

láska

ľudskosť

zdieľanie

mobilita

prirodzenosť

príroda

prijímať

učiť sa nové

blízkosť

otvorenosť

optimizmus

poriadok

orientácia

originalita

partnerstvo

osobný rast

osobnosť

privátna sféra

presnosť

rešpekt

pokoj

ohľaduplnosť

ústup

čistota

ochrana

krása

sebaurčenie

rešpekt k sebe samému

sociálna angažovanosť

zodpovednosť

sebadôvera

sebahodnota

sex

istota

zmyselnosť

sebaistota

zábava

hra

duchovno

štruktúra

sympatie

činorodosť

hĺbka

tolerancia

transparentnosť

nerušenosť

podpora

prehľad

zhoda

spojenectvo

zaviazanosť

odpustenie

potešenie

spoľahlivosť

porozumenie

pochopenie

dôvera

zmena

napredovanie

možnosť voľby

pravda

hodnota

hospodárnosť

ocenenie

cieľavedomosť

spolupatričnosť

počúvať

náklonnosť

neha

my dvaja

vzdelanie