Čo je Tvoj cieľ

 

V živote si často stanovujeme ciele, ktoré nám však nevedia naplniť to, čo v skutočnosti potrebujeme, aby sme boli šťastní a spokojní. Naháňame sa nezmyselne za vecami, ktoré nás vôbec neuspokojujú.

Príklady z praxe ukazujú, ako veľmi dôležité je stanoviť si správny cieľ, cieľ ktorý vychádza z našich skutočných potrieb a osobnosti.

 

Ako na to? Otázka “Čo je môj cieľ” nás ďaleko nezavedie. Spýtajme sa radšej takto:

Čo potrebujem, aby som bol šťastný a spokojný?”

1, spokojný, šťastný a naplnený budem vtedy, keď budem žiť život, ktorý rešpektuje moju OSOBNOSŤ, moje silné i slabé stránky

Ako vlastne moja OSOBNOSŤ vyzerá?

Kto som? Čo sú moje silné a slabé stránky?

 

2, šťastný a spokojný budem vtedy, keď budú naplnené moje osobné a individuálne POTREBY

Čo sú moje POTREBY?

Čo potrebujem, aby som sa cítil dobre a spokojne?

 

3, šťastný a spokojný budem vetdy, keď môj život bude mať SMER

Čo je správny SMER pre môj život?

SMER, ktorý rešpektuje moju OSOBNOSŤ a POTREBY?

 

4, šťastný  a spokojný budem, keď .....doplňte spontánne

 

Keď budete mať jasné odpovede na tieto otázky, tak v každom okamžiku vášho života budete vedieť, ktorým smerom ísť. Bude to oveľa jednoduchšie, ako sa v malých krokoch vždy znova a znova rozhodovať, či ísť vpravo, alebo predsa len vľavo a najmä prečo.

 

 

Príklady z praxe na nesprávne ciele:

Eva pracuje v banke ako vedúca oddelenia. Jej cieľom je stať sa vedúcou pobočky a zarábať veľa peňazí. Jedno však Eva nevie, že za jej cieľom je skrytá túžba získať uznanie svojho muža.

Skutočná potreba Evy je UZNANIE a REŠPEKT.

Evin muž je však negatívny, závistlivý typ človeka s nízkym prahom empatie. Eva teda svojim cieľom nikdy nenaplní svoje skutočné POTREBY.

To bol typický príklad, ako k sebe cieľ a potreby nepasujú.

 

Jana má 28 rokov a veľmi túži po láske, nehe a blízkosti. Preto sa rozhodla vydať sa za Mareka. Marek je však uzavretý, tichý, hanblivý človek, ktorý sa nikomu úplne neotvorí. Jana to vie, avšak verí, že po svadbe sa to zmení. POTREBA je blízkosť a neha, CIEĽ je svadba.

Je zrejmé, že tento cieľ nie je vhodný na uspokojenie Janinej potreby, pretože Marek jej nie je schopný dať, po čom ona túži. Pred svadbou, či po svadbe.

Predstava, že svadba všetko zmení, je naivná.

 

Krátky príklad

Michal sa rozhodol vycestovať z krajiny a začať život niekde inde, s nádejou, že tým vyrieši všetky svoje problémy, ktoré má doma. Snáď každý vie, že problémy si berieme vždy so sebou, jedno kam vycestujeme....