Pre manažérov, podnikateľov, leadrov

Pre ženy vo vedúcich pozíciách

Pre mladé manažérske talenty

Pre firemných stratégov a vizionárov

Referencie

Vyšší výkon a lepšie výsledky

Nové nápady, riešenia a pozitívne zmeny

Využitie nespoznaného potenciálu

Kríza, či management zmeny v organizácii

Kontakt

 

executive
coaching

Executive coaching je dizajnovaný pre rozvoj osobnosti ako i rozvoj organizácie. Ako kouč Vás povediem k jasnému definovaniu inšpiratívnych a merateľných cieľov. Pomôžem Vám nastaviť si stratégiu postupných krokov ale najmä Vás budem efektívne viesť k dosiahnutiu Vašich cieľov. Na základe mojich koučovacích zručností a 20-ročnej skúsenosti z biznisu Vám budem napomáhať v odhaľovaní slepých miest, k vlastnému uvedomeniu a schopnosti myslieť inak a nachádzať iné, nové riešenia.
 

Pomôžem Vám rozvinúť Vaše schopnosti leadra, riadiť zamestancov k vyššej osobnej efektivite, pochopiť dôležitosť efektívnej komunikácie, pracovať s prioritami a v neposlednom rade ako udržať pracovný a súkromný život v rovnováhe. 


Dohodnite si bezplatné ukážkové sedenie!