Executive
coaching

Zaoberáte sa otázkami,
ako efektívnejšie využiť deň?

Chcete zvýšiť svoj výkon a dosahovať ešte lepšie výsledky?

Túžite po nových nápadoch, riešeniach a pozitívnej zmene?

Chcete objaviť svoj zatiaľ nespoznaný potenciál a naplno ho využiť?

viac
 

Life
coaching

Cítite neistotu a uviazli ste niekde vo svojom živote, či kariére?

Stojíte pred životnou križovatkou a premýšľate ktorým smerom sa vydať?                                     Túžite spoznať nové stratégie ako žiť život, ktorý chcete žiť?                                                       Chcete vedieť čo sú Vaše životné hodnoty a ako Vám ovplyvňujú život?                                               

viac
 

Team
coaching

Potrebujete, aby Váš team pracoval efektívne a s vysokou produktivitou?

Premýšľate, ako zabezpečiť, aby Váš team zdieľal  spoločné ciele a víziu?

Chcete, aby Váš team napredoval s veľkou motiváciou, bezproblémovou komunikáciou  a generoval nové nápady a stratégie?

viac
 
  Nič nie je viac motivujúce ako vlastný nápad.
 

Koučing

Koučing je spôsob riadeného rozhovoru, kde Vás kouč náročnými otázkami  systematicky vedie k nachádzaniu Vašich vlastných riešení. Je to efektívna metóda na definovanie a dosahovanie osobných či kariérnych cieľov. Kouč vytvára priestor pre zmenu myslenia, generovanie nových nápadov ale najmä vedie k vlastnému uvedomeniu. Upriamuje Vašu pozornosť na Vaše silné stránky, na to, čo je pre Vás najdôležitejšie, umožňuje pohľad z inej perspektívy, a Vy objavujete nové dimenzie vlastného myslenia.